Dostihový den Evropské šlechty

V sobotu 27. 4. 2019 od 10,00hod Vás srdečně zveme na první dostihový den letošní sezóny. Jako každý rok dostihovou sezónu zahájí Evropská šlechta, těšit se můžete mimo jiné na dostih na dřevěných koní, dostih Amazonek v dámských sedlech, přehlídku klobouků. Těšit se také můžete na vystoupení Dámské čtverylky z období 2. pol. 19. století na motivy Johanna Strausse. Přijďte k nám strávit příjemný sobotní den. Vstupné je zdarma!